Samisk programråd er et råd som har til oppgave å uttale seg om programtilbudet til NRK Sápmi etter forslag fra rådets egne medlemmer, publikum eller NRK Sápmis redaksjonelle ledelse. Rådet møtes tre-fire ganger per år, der også innkomne klager fra publikum til rådet behandles. Rådet kan selv ta opp alle saker det mener vedrører NRK, men det kan ikke selv overprøve administrative eller redaksjonelle beslutninger fattet av NRKs ledelse.[1]

Programrådets arbeid er fastsatt i Kringkastingslovens § 7-3[2]. Samisk programråd velges av Sametinget for fire år om gangen.[3]

Lederen i Samisk programråd sitter også i Kringkastingsrådet.[4]

Medlemmer i samisk programråd for perioden 2018 - 2021:[5]

  1. Alice Marie Jektevik, leder.
  2. Jørn Are Gaski, nestleder.
  3. Klemet Erland Hætta, medlem.
  4. Thomas Erik Lyngman Hætta, medlem.

Referanser rediger

  1. ^ NRK (27. september 2013). «Samisk programråd». NRK. Besøkt 22. september 2021. 
  2. ^ «Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 22. september 2021. 
  3. ^ NRK Sápmi 11. april 2012, Samisk programråd holder folkemøter. Besøkt 22. januar 2016.
  4. ^ «Kringkastingsrådet – Hjelp og informasjon». info.nrk.no. Besøkt 22. september 2021. 
  5. ^ NRK (27. september 2013). «Samisk programråd». NRK. Besøkt 22. september 2021.