Saloon (eller Western Saloon) var et vertshus i ville vesten i USA, som gjerne var åpen døgnet rundt. Skildringer av salooner er en viktig del av westernsjangeren. Den første saloonen ble tatt i bruk i Montana i 1822.

En saloon i Langtry, Texas, som samtidig var konyoret til en fredsdommer.

Foruten salg av mat og alkoholdrikker, kunne noen salooner også tilby losji, hasardspill, underholdning, og stedvis prostitusjon.