Salongservitør

Salongservitør er en arbeidsoppgave i en skipsbesetning. Skipets kaptein, overstyrmann og maskinsjef inntar sine måltider i skipets salong som også brukes som representasjonssted ved besøk om bord. Salongservitøren har ansvaret for anretningen og serveringen av alle måltider i salongen og tilhørende rom.