Salome, datter av Herodias

Salome var datter av Herodes Filip (Herodes Boëthus) og Herodias.

Salome med Johannes' hode. Maleri av Tizian fra rundt 1515

Hennes mor skilte seg fra hennes far og ble gift med hans halvbror Herodes Antipas.

Ifølge beretningen i Markus 6:17-29 og Matteus 14:3-11 betok hun sin stefar og onkel Herodes Antipas slik med sin dans, at hun skulle få oppfylt et ønske. Herodias fikk henne til å be om døperen Johannes' hode på et fat. Hennes navn står ikke i Bibelen, men er kjent fra andre kilder.

Hun ble gift med sin onkel Herodes Filippo, som var halvbror til hennes far og stefar. Han var tetrark over landområdet på den andre siden av Jordanelven. Ekteskapet var barnløst. Etter at han døde, ble hun gift med sin fetter Aristobulus av Chalkis, som hun fikk tre sønner med.