Sak på «Brukerdiskusjon:Jeblad»

Sammendrag av Jeblad

Stedsnavnsak, klikken går mot de lokale brukerne av navnet. Igjen.

DH (diskusjonbidrag)

Hei. Navnet på artikkelen om Havretunet har nå blitt endret til Havråtunet uten at det har vært diskutert på nytt. Tidligere diskusjoner har endt med at siden skal ligge der den har blitt lagt oprinnelig; på navneformen Havretunet. Artikkelen er låst for flytting. Er dette noe du kan hjelpe med? --~~~~

DH (diskusjonbidrag)

Hei. Takk for at du tok opp saken på Tinget. Nå har den blitt automatisk arkivert før det ble konkludert. Jeg beklager at jeg maser på deg. Jeg skjønner at å vikle seg inn i evigvarende betente diskusjoner ikke er det som er mest tiltrekkende med å være aktiv på Wikipedia.

Jeg syns det er rart at en administrator kan flytte en artikkel som er låst på navn, helt uten ny diskusjon. Nå er det flere som har redigert artikkelen slik at navnet Havretunet fremstår som en sideform. De som har redigert, mener tilsynelatende at stedsnavnregisteret har fasiten for alle stedsnavn og at andre navn ikke er gyldige. Jeg vet ikke helt hvor en skal fortsette diskusjonen.

Jeblad (diskusjonbidrag)

SSR er i utgangspunktet godkjente skrivemåter, men av en eller annen grunn har navnekonsulentene forsvunnet over i godkjente navn. Det har skapt veldig mye problemer og konflikter. For mange år siden jobbet jeg et sted hvor disse konfliktene ble veldig synlig, og det utløste nokså mye hoderysting. Når loven nå er endret så er jeg ikke særlig overrasket, for det var mange som ventet at dette ville skje. Etter hevert vil det nok få konsekvenser for steder som er omtalt i Wikipedia, og det vil nok bli en tilsvarende stor uvilje til å følge opp de navneendringene.

Det står litt om bakgrunnen for endringene på Språknytt 3/2016: Kampen om stedsnavnene. Det jeg synes er mest interessant med denne artikkelen er holdningene til Botolv Helleland, at hans syn på disse navnene er rett, og at han forvalter fellesskapets meninger og synspunkter. Denne formen for argumentasjon bygger på tankefeil.

De siste årene har jeg tatt opp tildels grove feil på Wikipdia, men det jeg har opplevd er at kameraderi kommer i veien for løsninger. Hvem som kjenner hvem er viktigere enn hva som er faktisk korrekt. Hvis en kjenner de riktige folka så er det ingen grenser for hva en kan gjøre, og det er helt umulig å få rettet feilene. Det har gjort at jeg har sluttet å oppdatere og rette en del artikler, det er rett og slett blitt for mye feil i dem.

Jeg mener helt bestemt at det syndes særdeles mye mot de grunnleggende kravene til innholdet; ingen originalforskning, vderifiserbarhet og nøytralt ståsted. En del skribenter på Wikipedia skriver mer eller mindre metodisk inn sitt eget verdensbilde i artiklene, uten å dokumentere hva de gjør, og uten å bli korrigert av nettsamfunnet. Dette undergraver tiltroen til Wikipedia, og er en av hovedgrunnene til at nye leksikonprosjekt vil vinne frem. Vi har fått for mange gjøkunger som ikke er opptatt av å lage et nøyaktig og etterrettelig leksikon.