Sagittal er et av tre hovedplan brukt i romlig beskrivelse i medisin. Det er planet som går forfra – bakover og ovenfra – nedover. Det vil altså kunne dele kroppen i to hovedsakelig like, symmetriske deler. De andre planene er axial (transverse) og coronal (frontal).

De tre hovedplanene brukt for romlig beskrivelse. Sagittalplanet, som går ned langs midten av kroppen, er vist i rødt. Parasagittalplanet, i gult, brukes om ethvert plan parallelt med sagittalplanet.