Sagittalplan

Sagittal er et av tre hovedplan brukt i romlig beskrivelse i medisin. Det er planet som går forfra – bakover og ovenfra – nedover. Det vil altså kunne dele nesen i 2 like deler. De andre planene er axial og coronal