SIRS (Systemisk Inflammatorisk Respons Syndrom) er et begrep som brukes i akutt- og intensivmedisin. SIRS kan være forårsaket av sepsis eller andre betennelsesreaksjoner som ved brannskader, traumer, forgiftninger.

Dersom en pasient tilfredsstiller to av følgende kriterier sier man at pasienten har SIRS:

  • Temperatur over 38°C eller under 36°C
  • Pulsfrekvens (ved sinusrytme) over 90/minutt
  • Respirasjonsfrekvens >20/minutt eller PaCO2<4,3 kPa
  • Leukocytter (hvite blodlegemer) >12 x 109/l eller <4 x 109/l eller >10% umodne former