SECAM

fargesystem for analogt fjernsyn

SECAM, også skrevet SÉCAM (Séquentiel couleur à mémoire, fransk for «sekvensiell farge med minne»), er et analogt fargetelevisjonssystem først brukt i Frankrike.

██ NTSC

██ PAL, eller holder på å bytte til PAL

██ SECAM

██ ingen informasjon

Et team ledet av Henri de France som jobbet i Compagnie Française de Télévision (senere kjøpt opp av Thomson) fant opp SECAM. SECAM var den første europeiske farge-tv standarden.

I Vest-Europa var Frankrike eneste bruker av systemet, men Sovjetunionen tok det også i bruk, så mange av de 15 landene som tidligere var Sovjetrepubliker har det også i bruk, selv om enkelte av disse har gått over til PAL. SECAM-systemet vil dog bli byttet ut med det digitale DVB (det samme vil PAL) i årene fremover i i-landene som bruker det samt Russland. De tidligere franske koloniene i Afrika som bruker det har imidlertid ingen planer om å bytte det ut.