Radartransponder er en del av nødradioutstyret i GMDSS systemet for maritime fartøy. SART (Search And Rescue Radar Transponder) gjør det lettere å se mindre objekter i sjøen som gjerne er for små til å gi ett godt ekko på Radar bildet. Flåter eller andre Redningsfarkoster ligger lavt i vannet.

Frekvensbånd og presentasjonRediger

SART`en slås på til stand-by modus og vil kun sende når den blir truffet av radar bølger. Den reagerer kun på radarbølger fra en 3cm ( x-bånd – 9 GHz) radar. Signalet den sender ut vil da vises som 12 blip på radarskjermen, stiplet linje når den ligger ett stykke unna som vil vokse til fullstendige sirkler når en har kommet frem til transponderen. Den stiplet linjen vil gjøre det mulig å peile retningen til transponderen.

RekkeviddeRediger

Hvis man setter opp skipets radar antenne på 15m høyde, og transponderen 1m over havoverflaten vil signalet rekke 5nm i gjennomsnitt. Rekkevidden kan bli redusert om den plasseres sammen med redarreflektor, og IMOs anbefaling er å plassere disse på forskjellige flåter.

  • Liggende i bunnen av Flåten: Ca. 1,8nm
  • Stående i bunnen av flåten: 2,5nm
  • Liggende i sjøen: 2,0nm

OperasjonskravRediger

Transponderen skal være konstruert etter standarder satt av IMO, CCIR og IEC.

TestRediger

Test av transponderen skjer etter følgende oppsett:

  1. 3cm radarens rekkevidde settes til 6 eller 12 nm
  2. Aktiver transponder ved å sette bryter i test
  3. Det skal være 12 eller 24 synlige ringer på radar bildet
  4. Hørbar lyd og en indikator vil blinke

Eksterne lenkerRediger