Søve videregående skole

en landbruksskole i Nome i Telemark

Nome videregående skole, avd. SøveUlefoss i Nome kommune i Telemark, har siden oppstarten i 1893 primært vært en landbruksskole.

Søve videregående skole

Etter skolereformen i 1994 skiftet skolen navn fra Telemark Landbruksskole til Søve videregående skole. Senere er skolen slått sammen med Lunde videregående. Skolens navn nå er Nome videregående skole, avd. Søve. Skolen disponerer ca. 750 daa dyrkbar mark, ca. 3 500 daa skog og eget fjøs med kyr, sau og gris. Kufjøset er et løsdriftfjøs fra 2008. Skolen har egne staller med oppstallingsplass for 30 hester, både egne og elevenes. Skolen har et ridebaneanlegg i samarbeid med Islandshestforeningen Hørdur. En ridehall sto ferdig våren 2011 i samarbeid med Nome Rideklubb. Skolen har internat med plass til ca. 75 elever, kantine, kennel og smådyravdeling for elevenes kjæledyr.

Skolen tilbyr etter ny ordning (Kunnskapsløftet) :

  • VG1 Naturbruk
  • VG2 Landbruk og gartnerifag
  • VG2 Hest- og hovslagerfag
  • VG2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
  • VG2 Skogbruk
  • VG2 Skogbruk med jakt og friluftsliv
  • VG3 Landbruk
  • VG3 Studieforberedende Naturbruk med både generell og spesiell studiekompetanse
  • VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

Eksterne lenkerRediger