Sørlandets Kompetansefond

Sørlandets Kompetansefond er organisert som en stiftelse og ble opprettet 27. september 2000 av de 15 kommunene i Vest-Agder. Fondets midler ble reist gjennom en donasjon av aksjer i det fusjonerte kraftselskapet Agder Energi AS. Aksjeposten i Agder Energi ble i desember 2002 solgt til Statkraft Holding AS. Salgssummen fratrukket omkostninger utgjør Kompetansefondets grunnkapital. Stiftelsens grunnkapital var 612 millioner pr. 31. desember 2010.

Vedtektene rediger

Vedtektene fastslår at fondet skal tjene Vest-Agders innbyggere på lang sikt ved å bidra til kompetanseheving i fylket til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. Fondet skal bidra til å utvikle Universitetet i Agder. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private foretak. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner

Historikk rediger

Sørlandets Kompetansefond har frem til 2010 bevilget ca. 280 mill. kr. til kompetanseprosjekter i Vest-Agder. Av viktige resultater kan det trekkes frem at Høgskolen i Agder (HiA) fikk universitetsstatus 1. september 2007. Kompetansefondet bevilget i alt ca. 50 mill. kr. direkte til prosjekt «Universitetsbygging». I tillegg ble det bevilget ca. 30 mill. kr. i perioden 2003 – 2006 til understøttende tiltak ved HiA. Fondet har etter 2007 fortsatt å bevilge betydelige beløp til Universitetet i Agder (UiA), men til mer fokuserte prosjekter i henhold til fondets strategi. Kompetansefondet har i perioden 2001 til 2009 bevilget 23 mill. kr. til forskning ved Sørlandet Sykehus (SSHF), noe som har bidradd til at institusjonen har en forskningsaktivitet som langt overstiger FoU-satsingen ved de andre ikke-universitetssykehusene i landet. Av bevilgningene til privat sektor er det gitt 25 mill. kr. til forskning ved Elkem Solar AS og til sekretariatet for offshoreindustrien i regionen (NODE) som i 2009 fikk status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Satsingsområder rediger

Sørlandets Kompetansefond legger opp til å tildele 20–25 millioner kroner i året til ulike kompetanseprosjekter. Tildelingene rettes mot fire satsingsområder. Det er Maritim sektor / offshore, prosessindustri/materialteknologi, fornybar energi og opplevelsesøkonomi.

Administrasjon og styre rediger

Administrerende direktør er Peter Klemsdal, og administrasjonen holder til i Vestre Strandgate 27 i Kristiansand. Styret består pr 2020 av: Torger Reve (styreleder), Roy Mersland (nestleder), Inger Marethe Egeland, Siren Marcussen Neset, Jan Oddvar Skisland, Margrethe Handeland og Erik Løkke Øwre.[1]

Referanser rediger

  1. ^ kompetansefond.no - Om oss - Styret

Eksterne lenker rediger