Søndre Frihavn

Søndre Frihavn er et område i den nordlige del av Københavns havn og er den opprinnelige eldre del av Københavns Frihavn fra 18911894.

Søndre Frihavn. Fra venstre: Pakhuskaj, Østbassin, Midtermolen, Vestbassin og Amerikakaj.

Området inkluderer Langelinie, Indiakaj, Midtermolen, samt området omkring Amerika Plads med Amerikakaj og Dampfærgevej. Mot vest avgrenses Søndre Frihavn av Kalkbrænderihavnsgade.