Søndagsskole for håndverkslærlinger

Søndagsskole for håndverkslærlinger ble opprettet av borgere og embetsmenn på 1800-tallet. Formålet var å gi et skoletilbud til håndverkslærlingene. Det er altså ikke snakk om den haugianske søndagskole, som bare tar for seg kristendomsundervisning for sognets barn og unge.

En side fra kopibok for innkomne brev, 1802, fra arkivet etter Bergen søndagsskole, Bergen Byarkiv

HistorieRediger

Søndagsskolen ga gratis undervisning i skriving, regning, tegning og tysk noen timer hver søndag. Søndagen var den eneste dagen lærlingene hadde fri fra arbeidet. Skolen var den eneste skole på denne tiden som ikke ga undervisning i kristendom. Skolene fantes bl.a. i Oslo, Bergen, Trondheim og København.

Bergen SøndagsskoleRediger

Bergens Søndagsskole ble opprettet i 1802, og ble frem til 1832 ledet av skolemannen og organisten Fredrik Godtfred Bohr. Driften var finansiert gjennom gaver og bidrag fra privatpersoner og håndverkslaugene. Frem til 1840 jobbet lærerne uten lønn. Undervisningen var basert på frivillig arbeid og var gratis for elevene. Lærerne ble plukket ut blant de dyktigste elevene i de øverste klassene ved Søndagsskolen, Katedralskolen og Realskolen.

Skolen hadde flere tilholdssteder. I starten fikk de låne konsertsalen Altona av Det harmoniske selskap, etter hvert trengte de større lokaler på grunn av stor etterspørsel. Da fikk de låne lokaler i komediehuset av Det dramatiske selskap. Endelig havnet de i Christi Krybbe skole og i friskolen (en fattigskole) sine lokaler.

Arkiv etter Bergens søndagsskole er oppbevart ved Bergen Byarkiv. Arkivet inneholder en protokoll som fungerte som kopibok for innkomne brev (1802-1916) og en sensurprotokoll (1802-1836). Sistnevnte protokoll inneholder opplysninger om elevenes navn, hvem som var elevens mester, samt elevens forkunnskaper, karakterer og andre anmerkninger. I arkivet etter Legatinspeksjonen i Bergen, oppbevart ved Bergen Byarkiv, finnes også opplysninger om denne skolen.

LitteraturRediger

  • Nilsen, Halkild: Kirke- og skoleforhold i Bergen. I biskop Jacob Neumanns tid. Oslo 1948.

Eksterne lenkerRediger