Søkke er en samlebetegnelse på lodd som brukes til å senke fiskeredskapen med. Hovedoppgaven er å bringe agnet ned til riktig dyp, og å evt holde det på plass på ønsket sted. Søkker blir også kalt jarstein, jernstein, harpestein, garnstein eller notstein. Et søkke lages av et tungt materiale for raskt å synke ned mot bunnen. I de tidligste tider var steinsøkker mest brukt, senere ble søkker av tegl/keramikk brukt. Og i nyere tid er det mest blylegeringer og i mindre grad jern/stål som brukes.

Tre forskjellige typer søkker.

Det finnes flere typer søkker:

  • Splitthagl – små blyhagl som klemmes fast på senen
  • Kulesøkker – små kuler som senen løper igjennom til glidende meite
  • Dråpesøkker – mer eller mindre dråpeformede, med en ring el.l. på toppen. Til all slags meite. Størrelser fra 5-500g
  • Sigarsøkker – sigarformet; med et øye i hver ende for å knytes fast i sene i begge ender.
  • Slangesøkker – ett søkke i enden av en plastslange. Brukes i elv med dårlig bunn (mye steiner det er lett å sette fast et dråpesøkke i).
  • Havfiskesøkker – forskjellige varianter for å få agnet ned gjennom flere hundre meter strøm.
  • Surf-søkker – spesialsøkker for å kaste langt og å få søkket til å ligge rolig
  • Søkker for bunnsnører var før ofte doble, ved at der var to innstøpte messingstenger som fortommene ble festet til.
  • Fiskegarn og -nøter er utstyrt med søkker kombinert med flottører (flæ) på motstående langside, for å holde redskapen loddrett.