Rye House-komplottet

Rye House-komplottet i 1683 var en plan om å myrde Karl II av England og hans bror og arving James, hertug av York.

Karl II av England, en av de komplottet var rettet mot

Etter gjeninnføringen av monarkiet i 1660 bekymret mange seg over det nære forholdet mellom kongen og Ludvig XIVs Frankrike og andre katolske monarker. Anti-katolske holdninger var meget utbredt, og man fokuserte sterkt på arverekkefølgen. Selv om Karl II var protestant, var det kjent at hans bror hadde katolske sympatier. I 1670 ble frykten for å få en katolsk tronarving realisert da James annonserte at han ville konvertere til katolisismen.

I 1681 forsøkte parlamentet å vedta en lov som ekskluderte James fra arverekken. Karl utmanøvrerte sine motstandere, og oppløste parlamentet for siste gang i sin regjeringstid. Dermed hadde ikke motstanderne tilgang til lovlige midler, og konspirasjon oppsto raskt.

Planen har navn etter Rye House i Hoddesdon, Hertfordshire. Eieren av herregården var en kjent republikaner, Richard Rumbold. Tanken var å skjule 100 menn på eiendommen, og overfalle kongen og hertugen mens de var på vei tilbake fra hesteveddeløpene i Newmarket.

Reisen skulle finne sted 1. april 1683, men 22. mars brøt det ut en stor brann i byen, og halve byen ble ødelagt. Løpet ble derfor avlyst, og kongen og hertugen dro tilbake til London før det var planlagt. Dermed fant angrepet aldri sted.

Opplysninger om komplottet begynte å lekke ut, og kongen handlet raskt. Flere parlamentsmedlemmer og adelsmenn ble arrestert, og blant de som ble henrettet var William Russell og Algernon Sydney. Jarlen av Shaftesbury kom seg unna og gikk i eksil.

Enkelte historikere mener at komplottet for det meste var uttenkt av Karl II og hans støttespillere for å kunne kvitte seg med sine sterkeste rivaler. Bevisene i rettssakene var svært svake.