Ryder-rapporten

Ryder-rapporten omhandlet problemene til British Leyland Motor Corporation og ble utarbeidet av Don Ryder i løpet av 14 uker i 1975. Ryder utviklet rapporten på oppdrag av Tony Benn og overleverte den 26. mars 1975.

Det offisielle navnet på rapporten var British Leyland: The Next Decade (norsk: British Leyland: Det neste tiåret).

Bakgrunnen for rapporten var at British Leyland var nær konkurs, og bankene som hadde interesser i selskapet overtalte ledelsen til å gå til de britiske myndighetene og be om hjelp. Myndighetene ga sin støtte, men ville ha innflytelse i selskapets ledelse.

Rapporten anbefalte følgende tiltak:

  • Donald Stokes burde gå av som direktør
  • Utslitt produksjonsutstyr måtte øyeblikkelig skiftes ut
  • En helhetlig modellstrategi måtte utformes, da det daværende modellutvalget overlappet i stor grad
  • Selskapet burde bygge et utviklingssenter for å rasjonalisere utviklingsprosessen
  • Forholdet til annen industri burde rettes på

I ettertid ble det klart at Ryder-rapportens prognose om at British Leyland kom til å ha over 30% markedsandel innen 1981 var for optimistisk.

Eksterne lenkerRediger