Russlands økonomiske regioner

Russland deles inn i tolv økonomiske regioner, som er grupper av administrative enheter som har

  • felles økonomiske og sosiale mål, og deltagelse i utviklingsprogram
  • relativt like økonomiske forutsetninger og potensial
  • like klimatologiske, økologiske og geologiske forutsetninger
  • lik teknisk utvikling
  • likt skattesystem
  • relativt lik levestandard

Intet føderasjonssubjekt kan tilhøre mer enn en økonomisk region.

Økonomiske regioner grupperes også i økonomiske soner (såkalte makrosoner). En økonomisk region og dens deler kan tilhøre mer enn en økonomisk sone. Det er Russlands føderale regjering som bestemmer over de økonomiske regionene og sonenes utforming og eksistens.

Inndelingen i økonomiske distrikt skiller seg fra inndelingen i føderale distrikt; den første eksisterer av rene økonomiske og statisktiske grunner, den andre av administrative.

Kart og liste rediger

 

De økonomiske regionene fordeler seg som følger:

██ Kaliningrad økonomiske region (Kaliningrad oblast)

██ Den nordvestre økonomiske region

██ Den nordlige økonomiske region

██ Den sentrale økonomiske region

██ Den sentrale svartjordsregion

██ Volga-Vjatka økonomiske region

██ Volga økonomiske region

██ Den nordkaukasiske økonomiske region

██ Ural økonomiske region

██ Den vestsibirske økonomiske region

██ Den østsibirske økonomiske region

██ Den fjernøstlige økonomiske region

Se også rediger