Russere

slavisk folkegruppe med russisk som morsmål

Russere (russisk: русские – russkije) er en slavisk folkegruppe med russisk som morsmål. De bor hovedsakelig i Russland og nabolandene. Selv om det også er vanlig å kalle alle innbyggerne i Russland russere, er det bare 80 % av dem som er russere i etnisk forstand. På russisk skiller man mellom russkije, som er etniske russere, og rossijane, som er borgere av Russland, uansett etnisitet.

Russere
Antall
cirka 133 000 000 ()
Områder med stor befolkning
Russland 115 889 107
Ukraina 8 334 000
Kasakhstan 3 926 100
USA 3 152 959 (russisk herkomst)
Belarus 1 142 000 (est.)
Latvia 616 840 (est.)
Språk
Russisk (noen snakker også andre minoritetsspråk)
Religion
Den ortodokse kirke

Eksterne lenker rediger