Rullefokk

En rullefokk eller rullegenoa er et system på en seilbåt der det rundt fokkestaget er en aluminiums- eller karbonprofil som kan roteres, slik at seilet rulles inn på profilen. Profilen roteres manuelt med tauverk eller ved hjelp et elektrisk- eller hydraulisk spill, som betjenes med brytere fra cockpiten. Dette gir en enkel mulighet for å redusere seilarealet og for å rulle seilet helt inn. En vanlig fokk tar en del tid å få på plass, festet til fokkestag, skjøter og fall og få det heist. Det går langt raskere å rulle en rullefokk ut og inn når seilet ikke skal brukes.

Et rullesystem over dekk med seilet innrullet

Rullemekanismen kan også brukes til å reve seilet med, men dette gir seilet en dårligere aerodynamisk form, og benyttes derfor ikke i regatta.

For turseilere byr systemet på svært praktisk seilhåndtering, men dersom profilen skades kan det være umulig å få seilet ned igjen, hvilket kan være farlig. Systemet er derfor omdiskutert.

Dersom systemet betjenes med tauverk vil profilen forrest på fokka gå ned til en rull som har en opprullet reveline når fokka er i bruk. Lina går tilbake til cockpiten i seilbåten. Når skjøtene er slakke kan lina strammes inn og fokka rulles opp på profilen.

En rullegenoa består av det samme system, men seilet er i stedet for en fokk en genoa.