Round Table er en upolitisk forening for menn mellom 18 og 40 år, med rundt 50 000 medlemmer fordelt på cirka 3 000 klubber i drøyt 60 land. Hvert land har i snitt 50 klubber, og de fleste klubbene har mellom 10 og 20 medlemmer fra et bredt spekter av yrkesgrupper.

NorgeRediger

I Norge har Round Table cirka 1 000 medlemmer fordelt på 65 klubber. I Norge er medlemskap i Round Table begrenset til alderen 20 til 40 år. Round Table er religiøst uavhengig, og står sterkest i de mest religiøse delene av landet. Nesten en tredjedel av klubbene ligger i Agder og Rogaland, dobbelt så mange som folketallet skulle tilsi. Foreningen har også relativt sett flere medlemmer i mellomstore byer enn i helt spredtbygde strøk og de aller største byene.

InnholdRediger

Klubbene i Round Table har normalt mellom 10 og 20 møter i året. På programmet står alt fra foredrag og besøk hos bedrifter og offentlige virksomheter til sportsaktiviteter som paintball og bowling, sosiale aktiviteter som julebord og kulinariske aftener og veldedighetsprosjekter. Et vanlig punkt på møtene er at et medlem innleder på tre minutter om et valgfritt, upolitisk emne, som medlemmene deretter deler sine synspunkter på.

Historie og formålRediger

Round Table ble grunnlagt av Louis Marchesi i Storbritannia i 1927. Marchesi deltok i Rotary, men følte at yngre menn ikke alltid ytret seg fritt i eldres nærvær, og at det ute i arbeidslivet er vanskeligere å få kontakt med jevnaldrende enn når man går på skole eller er i militæret. Marchesi ville først stifte en Rotary-klubb for menn under 40 år, men ble rådet til å starte sin egen organisasjon.

Navnet Round Table spiller på myten om kong Arthur og hans riddere, som satt rundt et stort, rundt bord, slik at ingen skulle føle seg viktigere enn andre. Logoene til de lokale klubbene henter inspirasjon fra et bord som er hengt opp i et slott i engelske Winchester.

Formålet til Round Table er å bringe sammen unge menn fra ulike yrker for å øke kunnskap og forståelse gjennom samarbeid og vennskap. Videre er det et mål at foreningen skal fremme forståelsen for samfunnet og den enkeltes plass i dette, samt internasjonal forståelse og vennskap. Medlemmene omgås en videre krets av personligheter enn man ellers ville gjort, og får utvidet sitt nettverk.

UtbredelseRediger

Round Table eksisterer i drøyt 60 land over hele verden:

  • Afrika: Botswana, Kenya, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Marokko, Mauritius, Namibia, Senegal, Sentral-Afrika, Seychellene, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
  • Amerika: USA, Brasil, Bermuda, Bahamas og Surinam.
  • Asia: Bahrain, Bangladesh, Emiratene, Filippinene, Kuwait, India, Israel, Kina, Nepal, Oman, Saudi-Arabia, Singapore, Sri Lanka, Tyrkia.
  • Europa: Georgia, Island, Norge, San Marino, Sveits og alle de 28 landene i EU, unntatt Irland, Spania, Slovenia og Kroatia.
  • Oseania: New Zealand.

Den første spredningen av Round Table utenfor Storbritannia var foreninger i Danmark i 1936 og Sverige i 1943. Etter krigen kom en oppblomstring av medlemsland, og en ny bølge av medlemsland i Øst-Europa etter den kalde krigens slutt. Utbredelsen bærer preg av foreningens britiske opprinnelse. Blant de større landene som mangler Round Table er Australia, Argentina, Canada, Irland og Spania. De 10 største økonomiene i verden uten Round Table er i synkende rekkefølge Japan, Russland, Canada, Australia, Spania, Sør-Korea, Mexico, Indonesia, Argentina og Nigeria.

Befolkningsgrunnlaget per klubb ligger mellom 40 000 og 80 000 innbyggere i både Storbritannia, Norge, Sverige og Danmark. Gjennomsnittlig medlemstall per klubb har dalt gjennom årene. Den første klubben i Norwich hadde ett år etter starten hele 85 medlemmer, og ved krigens utbrudd var medlemstallet i hver av de drøyt 100 klubbene i underkant av 40. Siden er dette halvert ytterligere en gang.

SøskenorganisasjonerRediger

Round Table samarbeider med veteranklubber for pensjonerte medlemmer. I tillegg er det et utstrakt samarbeid med søsterorganisasjonen Ladies Circle, som er åpen for kvinner mellom 18 og 45 år. Opprinnelig var Ladies Circle en klubb for konene til medlemmer i Round Table. At begge i et ekteskap deltar er fortsatt vanlig, men det er ikke lenger en forutsetning for medlemskap i Ladies Circle.

En del av nasjonsforeningene i Round Table deltar i Woco Foundation, som for øvrig består av landsforeninger i organisasjonen Active 20-30, som er utbredt i Latin-Amerika og en medvirkende årsak til at Round Table ikke er representert der.

FramtidRediger

Et svensk forskningsprosjekt i 2006 konkluderte med at Round Table har en rekrutteringsutfordring i dagens samfunn, fordi potensielle medlemmer vier sin tid til familie, barn og karriere, og ikke finner tid og energi til å delta i ideelle klubber. Den samme forskningen konkluderte med at klubbene i Round Table er relativt homogene. Rekruttering foregår normalt ved at man blir tatt med som gjest av ett av medlemmene, og eksisterende medlemmer har muligheten til å motsette seg at uegnede personer tas opp som medlemmer.