Romsdals Amtstidende

tidligere norsk avis

Romsdals Amtstidende, som ble omtalt som Amta, var en avis som utkom i Kristiansund fra 1837 til midt på 1900-tallet. Avisen var i 1920 organ for høire og frisindede venstre. [1]

Romsdals Amtstidende fra 1880. Printscreen fra Nasjonalbibliotektet.

HistorieRediger

Romsdals Amtstidene var den første avisen som utkom i det som i dag er Møre og Romsdal fylke. Adresseavisen i Trondheim hadde på denne tid privilegium for avisutgivelse for Romsdals Amt og Selmer måtte betale avgift til denne avisen. Fra 1843 fikk Amta konkurranse fra fylkets andre avis Romsdals Budstikke i Molde.

Det var boktrykker Johan Fredrik Selmer fra Halden som i 1837 opprettet et lite trykkeri i Kristiansund og utga avisen Romsdals Amtstidende. Første nummer kom ut 1.juli 1837. Avisen besto av fire små kvartsider og utkom hver lørdag.

Selmer var avisens redaktør, setter og trykker. Trykksverte ble laget av sot som ble samlet i byen. En gutt tok seg av distribusjonen lokalt. [2]

Selmer døde i 1860 og da overtok enken avisarbeidet. Hun overlot i 1872 avisen til sønnen Hans Selmer. [3]

ReferanserRediger

  1. ^ Kristiansunds historie bind IV, Kristiansund 1962, s. 552
  2. ^ Kristiansunds historie bind IV, Kristiansund 1962, s. 106
  3. ^ Kristiansunds historie bind IV, Kristiansund 1962, s. 552