En rognkniv blir brukt for å unngå at rognen blir skadet når en spretter fisk. På spissen av kniven kan det være en kule, eller fremste del av eggen er ikke skarp. Når en da spretter fisken med den bakre skarpe delen av eggen går ikke rognen sund om den kommer i kontakt med kniven. En rognkniv kan ha to blad ved siden av hverandre. Det største blir bruk til å kappe fisken med. Rognbladet må da taes av når det skal slipes.

Rogn som har blitt skadet har ikke kunnet gå direkte til kommersielt salg. Den kan likevel brukes til kaviarproduksjon.

KilderRediger

  • Øyvind Haram: «Maritime kniver og eggjeverktøy». KYSTEN nr 1 2010