Åpne hovedmenyen
Foto av anlegget.

Robert Moses Niagara vannkraftverk er et vannkraftverk som ligger i Niagara River i delstaten New York i USA, nær grensen til Canada. Vannkraftverket er ikke en tradisjonell demning i elva, det er en oppdemming av et reservoar som får sitt vann fra Niagara-elva via en underjordisk tunnel, fra et sted ovenfor Niagara Falls. På andre siden av reservoaret står det en annen dam som regulerer et høyereliggende reservoar, og pumpeverk kan flytte vann opp i dette reservoaret. Regulering av vannmengde mellom reservoarene påvirker kraftproduksjonen, slik at man kan avveie hensynene mellom kraftbehov og behovet for vannmengde i den severdige Niagara-fossen.

Det er en installert effekt på 2 400 MW, maksimalt 2 515 MW. I alt har Niagarafallene installert produksjonseffekt i to anlegg på ti lsammen 2 755 MW, hvorav Robert Moses Niagara vannkraftverk står for 80 % av kapasiteten. Anlegget ble bygget for å erstatte Schoellkopf vannkraftverk, som sto i Niagara Falls og kollapset 7. juni 1956.

canadisk side i vassfaret står Sir Adam Beck vannkraftverk, et pumpekraftverk med en kapasitet på inntil 1600 MW.

Eksterne lenkerRediger