Ritter er en arvelig tysk adelstittel, som kan oversettes til norsk til ridder. Det er den nest laveste adelstittelen i tyskspråklige områder, den laveste er Edler (norsk: væpner). I andre språk kan den tilsvare Knight eller baron. Innehavere av denne tittelen bruker også «von» før etternavnet, noe som tilsvarer baron-nivået. Etter at adelens formelle stilling nå er avskaffet, inngår disse tidligere titlene som en del av navnet.