Risikobasert inspeksjon

Risikobasert inspeksjon (RBI) er en metode for å planlegge inspeksjoner i et industrielt anlegg basert på risiko, der risiko er definert som sannsynlighet for feil (PoF) kombinert med konsekvensen av feil (CoF).

Risiko = PoF x CoF
PoF = Probability of failure
CoF = Consequence of failure

Med utgangspunkt i risikorangeringen, utarbeides et inspeksjonsprogram med formål å fokusere inspeksjonsressursene der risikoen er størst, maksimere levetiden på utstyret og kontrollere nedbrytningen av utstyret.

Inspeksjonen utføres med ulike inspeksjonsteknikker, bl.a. visuell inspeksjon, ved hjelp av NDT (non destructive testing) og monitorering.