Rinkebytorget

Rinkebytorget er en åpen plass i bydelen Rinkeby i den vestlige delen av Stockholm. Det ligger mellom Rinkebyplan og Rinkebystråket. Ved torget finnes det et mindre kjøpesenter samt Folkets hus. På torget omsettes det bl.a. frukt og grønt.

Rinkebytorget.

Ved torget er inngangen til Rinkeby stasjon, som trafikkeres av den blå tunnelbanelinjen.