Rikosjett

Et rikosjett er i dagligtale navnet på et prosjektil som etter anslag mot en flate eller en gjenstand, enten hopper eller blir kastet ut i en ny bane. Navnet kan imidlertid også omtale andre ting som treffer en flate og enten endrer bane eller reflekteres fra flaten og fortsetter i bevegelse.

Ved steinsmutt treffer steinen vannet med sideflaten, og rikosjetterer bortover vannet.

Prosjektilrikosjetter kan være svært farlige, fordi de er uberegnelige og går svært fort. Dersom et prosjektil treffer en flate, kan en ikke være sikker på at prosjektilet trenger inn i materialet, men det kan også bli reflektert og være farlig for dyr, mennesker og gjenstander i nærheten. Skytebaner har som oftest sandhauger eller annet porøst materiale bak blinkene, for at kulen skal begraves i sanden, og ikke rikosjettere.