Rike (av norrønt ríki, «herredømme», opprinnelig fra gammelgermansk (sml. gammelhøytysk richi) innlånt fra keltisk) er et ord som finnes på tyske (inkludert nederlandsk) og skandinaviske språk (jamfør tysk Reich, dansk rige, nederlandsk rijk, svensk rike) og brukes som betegnelse for en stat, også om en konge- eller keisermakt i seg selv. I videre og overført forstand brukes det også i poetiske sammenhenger om et landområde, for eksempel om «Guds rike» og så videre.

Kjente riker i historien inkluderer romerriket, Det osmanske riket, det tysk-romerske riket, det tyske riket eller kongeriket Norge.

Ordet forekommer ofte i sammensetninger som riksforstander, riksadvokat eller rikskringkasting.

Se også rediger