Rigspolitiet

Rigspolitiet er det danske politiets øverste myndighet og har som sådan det overordnede budsjett- og personalmessige ansvar for ordensmakten, mens det daglige politiarbeidet tilrettelegges i landets politikretser. Organisasjonen ledes av rigspolitichefen.

Rigspolitichefen fører tilsyn med politidirektørenes alminnelige tilretteleggelse av politiets arbeide og kan fastsette tilsvarende alminnelige bestemmelser.

Han er samtidig sjef for Rigspolitiets ni avdelinger:

Hans tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste er dog begrenset.

Samlet beskjeftiger Rigspolitiet cirka 14 000 ansatte og har et samlet budsjett på ca. 8,6 milliarder kroner.[1]

ReferanserRediger