Rifampicin

kjemisk forbindelse

Rifampicin er et antibiotikum som brukes til å behandle flere typer bakterieinfeksjoner. Rifampicin brukes til å behandle sykdommene tuberkulose, spedalskhet, mykrobacterium aviumskompleks og legionærsyke. Medisinen virker ved å hemme bakteriens produksjon av proteiner. Kroppen har lett for å bygge opp resistens fra Rifampicin. Derfor brukes den vanligvis sammen med andre antibiotika.

Kjemisk oppbygging av Rifampicin

BivirkningerRediger

Ved bruk av Rifampicin kan man oppleve en misfarging i urin. Denne misfargingen vil være rød-oransje, men vil være helt ufarlig. I tillegg vil andre kroppsvæsker som spytt oppleve samme effekt. Noen opplever også mer farlige bivirkninger som muskelsmerter, kvalme, oppkast, diaré, gulsott, symptomer som ligner på influensa, utslett og kløe. Når brukt kan Rifampicin svekke virkningen til P-piller og gjøre sjansen for graviditet høyere.

KilderRediger