Revolusjonært Ungdomsforbund

Revolusjonært Ungdomsforbund (RUF) oppsto i Bergen i 1991 som et resultat av en splittelse i Rød Ungdom. Bakgrunnen var uenighet med AKP – mens høyrefløyen hadde vunnet posisjoner innen AKP hadde venstrefløyen tatt makten i Rød Ungdom. Dermed var det altså et flertall som i januar 1991 brøt med AKP, og dermed også Rød Ungdom. Mens personer tilknyttet dette miljøet i Oslo var med på å starte organisasjonen (marxist-leninistene), var RUF det organisatoriske resultatet av denne splittelsen i Bergen. RUF gikk etter en tid sammen med (m-l), først som to av flere deltakere i prosjektet Marxist-leninistene i Norge, så i Revolusjonært Forbund. Flere av RUFs medlemmer gikk siden inn i Rød Valgallianse.