Revolt var et blad som ble startet av ungsosialistene i Trondheim i 1914. I 1915 ble det organ for Norges Ungsocialistiske Forbund og flyttet til Kristiania.

På dette tidspunktet hadde Revolt pådratt seg flere tiltaler enn noe annet sosialistisk blad i Norge. Myndighetene prøvde stadig å stoppe bladet. Den ene etter den andre av de som satt i redaksjonen ble fengslet. Ansvarshavende var Ole Storaa, og bladet ble redigert av dansken Axel Sørensen som forøvrig ble dømt for sin redaksjon av Revolt og utvist i mars 1916.

Fra 1916 ble bladet redigert av en komité, mens ansvarshavende var E. Rosenkilde. I likhet med Direkte Aktion offentliggjorde også Revolt navnet på personer som bedrev økonomiske misligheter, eller ikke betalte kontingenten, overfor bevegelsen og bladet; «Sortelisten». Streikebrytere kom også på denne listen. Tryggve Aakervik, var med på å starte bladet, og var redaktør i perioden 1918-21.

I 1926 ble bladet omorganisert, og skiftet navn til Fritt Samfund. Malfred Bergseth var ansvarshavende for bladet i 1926, men Nils Heggland overtok for perioden 1927-28.

Fra 1/1927 ble Fritt Samfund («Før Revolt. Organ for Social-Anarkistisk Forbund») utgitt og redigert av Forsvarskomiteen for Sacco og Vanzetti i Norge. Det siste nummeret av Fritt Samfund kom i 1928.