Rettshjelploven

Rettshjelploven (fullt navn lov om fri rettshjelp) er en norsk lov som ble vedtatt i 1980 og trådte i kraft i 1981.

Loven fastsetter regler for fri rettshjelp, som er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. Fri rettshjelp betales helt eller delvis av staten.[1]

Fri rettshjelp kan gis som:

  • fritt rettsråd
  • fri sakførsel
  • fritak for rettsgebyr

Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på annen måte, herunder gjennom oppnevnelse av forsvarer eller bistandsadvokat i straffesaker etter straffeprosessloven.[2]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger