Retrofleks

En retrofleks konsonant (av latin retro, bakover, og flexum, bøyd), eller kakuminal, er en språkvitenskapelig lyd som dannes med tungespissen bøyd oppover og bakover. Uttalene av «rt», «rd», «rs», «rn», «rl» og i noen tilfeller «l» har i østnorske dialekter retroflekse uttaler (for eksempel i «ert», «gardin», «vers», «garn», «barlind» og «jåle»).


I norsk finnes det fem retroflekse konsonanter: