Reservoar

Wikipedia-pekerside

Et reservoar er et midlertidig oppbevaringssted eller kammer med en assisterende funksjon, som et basseng eller lignende. Det kan vise til: