Reserver er et begrep som brukes innen forvaltning av ikke-fornybare ressurser (lagerressurser).

Reserven er den delen av den totale forekomsten (ressursen) som er sikkert påvist og samtidig økonomisk drivverdig. Størrelsen av reservene påvirkes således av uttak, funn av nye forekomster, pris og produksjonskostnader.

For olje, naturgass og andre lagerressurser er det vanlig å beregne en R/P-rate, som er forholdet mellom reservene og årlig uttak (produksjon), det vil si det antall år som reservene vil vare forutsatt at uttaket holder seg stabilt.