Reisende

Wikipedia-pekerside

Ordet reisende kan ha mer enn en betydning. Enhver person som er på reise til et sted til et annet er en reisende.

  • I Norge brukes uttrykket De reisende eller det reisende folk om tatere og skøyere.
  • I tysk- og franskspråklige land brukes tilsvarende uttrykk, fahrendes volk både om sinti og jenischefolket
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Reisende.