Reichsstatthalter

Reichsstatthalter var et embede som ble innført i Tyskland under det tredje riket kort tid etter den nasjonalsosialistiske maktovertakelsen i januar 1933. Hensikten var å skaffe seg kontroll over delstatene.

Delstatenes regjeringer og parlament, med unntak av Preussen, ble avskaffet og erstattet ved at NSDAP tok direkte kontroll over delstaten.[1]

Embedet ble hjemlet i lov av 7. april 1933 under navnet «Andre lov om ensretting mellom delstatene og riket». (Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich).

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger