Reichspressekammer var en underavdeling i Reichskulturkammer i det nasjonalsosialistiske Tyskland. Kammeret administrerte det tredje rikets mediepolitikk overfor nazistpartiets egne utgivelser og også øvrige avisutgivelser. Kontoret var ansvarlig for forsensuren av tyske aviser og for selve avisstrukturen i Tyskland.

Max Amann (1891–1957), politikeren og journalisten som var president for Reichspressekammer

Kammeret ble opprettet i september 1933, og to måneder senere ble det obligatorisk for alle som var forbundet med publisering å høre til Reichspressekammer.

Kammeret definerte selv kravene for medlemskap og til å ekskludere utgivere og stenge deres aviser og tidsskrifter uten kompensasjon.

1 473 utgivere ble ekskludert allerede det første året, og i 1936 hadde man eliminert fire femtedeler av den tyske pressen.

Max Amann, Hitlers sersjant fra første verdenskrig, var president for Reichspressekammer.

Eksterne lenker

rediger