Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums

Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKFDV («Rikskommissar for befestelsen av den tyske folkestamme»), var et embede i Det tredje rike som Adolf Hitler opprettet den 7. oktober 1939 og som ble bekledte av Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Hitler gav Himmler i oppdrag å innen rammen for Generalplan Ost å samordne og lede inforporasjonen av Volksdeutsche, det vil si etniske tyskere, som før andre verdenskrig levde utenfor Tysklands grenser. Himmlers oppgave bestod også i å organisere etnisk rensing av ikke-tyske folk fra det tyske livsrommet.

Heinrich Himmler var Rikskommissar for befestelsen av den tyske folkestamme.
Gauleiter Arthur Greiser hilder i mars 1944 den millionte folketyskeren til Reichsgau Wartheland. I midten Heinz Reinefarth.

LitteraturRediger

  • Bedürftig, Friedemann: Tredje riket från uppgång till fall: en uppslagsbok, 2008, Ersatz, Stockholm, ISBN 978-91-88858-32-0, s. 323.
  • Longerich, Peter: Heinrich Himmler: en biografi, 2009, Norstedts, Stockholm, ISBN 978-91-1-302379-3, s. 380–382.