Reichsarzt-SS

Reichsarzt-SS («Rikslege-SS») var embetstittel innen Schutzstaffel (SS) mellom 1935 og 1945. Stillingen rapporterte direkte til Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Stillingsinnehaver var Ernst-Robert Grawitz, som ble utnevnt av Himmler i 1935.

I 1935 ble han av Reichsführer-SS Heinrich Himmler utnevnt til leder for SS-Sanitätsamtes og Reichsarzt der SS. Reichsarzt-SS var den høyeste faglige myndighet i alle medisinske og medisinske saker innenfor SS. Reichsarzt-SS var medisinsk ansvarlig for massedrapene gjennom eutanasiprogrammet Aktion T4 og de medisinske programmene på innsatte i konsentrasjonsleirene. Grawitz hadde graden SS-Obergruppenführer, og hans direkte underordnede var Karl Genzken og senere Karl Gebhardt.