Registreringsfritak

Registreringsfritak er en spesiell form for resept for å foreskrive et medikament som ikke er godkjent og registrert for vanlig bruk i Norge av Statens legemiddelverk Arkivert 2. februar 2014 hos Wayback Machine.. Den offisielle betegnelsen på registreringsfritak er "Spesielt godkjenningsfritak".

Skjema for registreringsfritak er et A4 ark der legen må gi spesiell begrunnelse for behov for å benytte et ikke registrert medikament. Det må oppgis relevante symptomer og beskrivelse av tilstanden som skal behandles. Legen påtar seg spesielt ansvar for bivirkninger som kan være ukjent fordi legemiddelet er relativt nytt, eller fordi en alvorlig bivirkningsprofil er årsak til at et eldre medikament ikke er registrert. For forskrivning av medikament på registreringsfritak bør legen ha spesiell kunnskap om medikamentet, han bør kjenne pasienten godt og ha god mulighet for å observere medikamentets virkninger på pasienten.

Når et legemiddel er nytt går det igjennom testing først på forsøkspersoner, deretter på pasienter på enkelte spesialavdelinger. Relativt ofte vil det for nye medikamenter bli oppdaget bivirkninger som er så alvorlige at videre undersøkelser og forberedelse for markedsføring blir umulig. Da vil ofte flere pågående vitenskapelige undersøkelser med henblikk på godkjenning og registrering bli avbrutt.

Autoritetsdata