Register (musikk)

musikkbegrep

Register er en gruppe orgelpiper med lik klangfarge eller tilsvarende gruppe strenger på et cembalo. Organisten/cembalisten sjalter ulike registre inn eller ut for å endre instrumentets klangfarge.

I videre forstand forstand brukes register om en gruppe toner med lik klangfarge, enten lyden er produsert av strenger, piper, stemmebånd eller annet. Eksempelvis har eldre klavertyper som hammerklaver ulik klangfarge i bass-, mellom og diskantregistrene, mens moderne konsertklaver har en mer enhetlig klang over hele instrumentets toneomfang. Klarinett er eksempel på et blåseinstrument med temmelig ulik klangfarge i høyt og lavt register.

Vokale registre rediger

Vokale registre eller stemmeregistre er en tradisjonell oppdeling av det stemmeomfanget som en sanger kan produsere med enhetlig klangfarge. De de to vanligste er brystregister (også kalt modal- eller fullregister) og hoderegister (også rand- eller falsettregister). I tillegg finnes knirk og fløyteregister.

For brystregisteret svinger stemmebåndene i sin fulle lengde og tykkelse, mens i hoderegisteret er stemmebåndene strukket og tynne, og det er bare kantene som svinger. Stemmen til amatørsangere har vanligvis ulik klangfarge i de ulike registrene, med en tydelig «knekk» i overgangen. Omfanget med enhetlig klangfarge kan imidlertid utvides med øving, og klassisk sangskolering tilstreber at sangerne skal få et størst mulig toneomfang med samme klangfarge. Sangere som lykkes med dette sies å ha en egal stemme.

Kilder rediger