Regierungsbezirk Hildesheim

Regierungsbezirk Hildesheim var en av åtte Regierungsbezirke som under dannelsen av Niedersachsen i 1946.

Forvaltningsenheten ble opprettet i 1885 i den prøyssiske provinsen Hannover. Forvaltningsenheten ble oppløst i 2004.