Reform ressurssenter for menn

Reform ressurssenter for menn er en norsk privat stiftelse grunnlagt i 2002. Per i dag er Are Saastad daglig leder i Reform.[1]

Stiftelsens formål er, "med utgangspunkt i at menn og kvinner er likeverdige, å jobbe for likestilling og mot diskriminering på grunnlag av kjønn, samt synliggjøre menn som kjønn i samfunnet".[2][3] Organisasjonen har bl.a. etablert nettstedet sexhandel.no[4] (senere kast-norge.no[5]), som «tilbyr rådgiving på en fordomsfri og åpen måte» til «kunder i prostitusjon og deres partnere».[6] Reform driver også flere aktiviteter for menn, bl.a. Mannstelefonen[7][8], der menn kan ringe inn. Stiftelsen har videre som målsetting å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse for menn, og det organisasjonen mener er åpnere og mer likestilte normer for maskulinitet.

Organisasjonen har fått oppmerksomhet gjennom å få nesten dobbelt så mye i statstilskudd som alle kvinneorganisasjonene til sammen,[9][10][11] noe som har blitt kritisert av flere kvinneorganisasjoner.[9][12] Tilskuddene til organisasjonen førte i 2012 til Lysbakken-saken, der Audun Lysbakken måtte forlate regjeringen ettersom Lysbakken ikke hadde vært habil.[13][14][15]

Om ReformRediger

Reform arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og skal være en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk. Stiftelsen har som målsetting å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov.

HistorieRediger

Reform er organisert som en politisk uavhengig stiftelse. Reform har sin forløper i Krise- og rådgivningstelefonen for menn (nå Mannstelefonen) og ble startet som et 3-årig prøveprosjekt, som ble videreført med ordinær drift etter en evaluering høsten 2004. Åpningen av Reform ble markert den 4. september 2002. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet står for Reforms grunnfinansiering, og stiftelsen blir ytterligere prosjektfinansiert fra både offentlige og private kilder.

Reform jobber medRediger

 • Bistå menn som er i en vanskelig livssituasjon
 • Bidra til å bedre menns levekår og livskvalitet
 • Dokumentere og formidle kunnskap om menns livssituasjon
 • Påvirke beslutningsprosesser som påvirker menn og likestilling
 • Samarbeide med organisasjoner om økt oppmerksomhet og synliggjøring av menns posisjoner i likestillingsfeltet

AktiviteterRediger

Reform driver tilbud for gutter og menn

 • Reforms sinnemestringskurs[16] er et hjelpetilbud til menn som takler sitt sinne på en usunn måte. Menn kan kontakte Reform direkte for å melde seg på kurs, uten at det er nødvendig med henvisning. Kurset har fokus på bevisstgjøring av egne følelser (spesielt sinne), holdninger og atferd, ansvar for egen atferd og egen prosess, og alternativer til usunn sinnemestring.
 • Mannstelefonen[7] er drevet av frivillige menn og kvinner, og er åpen mellom kl 17.00 og 20.00 på hverdager. Menn fra hele landet kan ringe inn og snakke om fysisk og psykisk helse, vold, samlivsproblemer og andre temaer.
 • KAST-prosjektet[17] er et tiltak for kunder i prostitusjon og het tidligere sexhandel.no. Nettstedet hadde et forum der menn som kjøpte sex kunne dele erfaringer. Forumet ble misbrukt,[trenger referanse] og senere lagt ned.
 • Kjærestevold[18] Gjennom foredrag, gruppesamtaler og enesamtaler arbeider Reform med unge menn og kvinner for å forebygge psykisk og fysisk vold i kjæresteforhold.

FinansieringRediger

Reform mottar årlig et grunntilskudd på  4,4 millioner fra regjeringen fra en budsjettpost som er rettet mot prosjekter og frivillige organisasjoner som fremmer likestilling. Budsjettposten (post 70) var i 2013 på 21 millioner kroner. Andre vesentlige mottakere av midler fra posten var de tre regionale sentrene for likestilling.[19] Departementet begrunner støtten til Reform, og de regionale likestillingssentrene for behovet for kunnskaps- og ressurssentre som arbeider med veiledning og informasjon. Tilsvarende begrunnelse gis departements finansiering av Datasenteret (nedsatt funksjonsevne) og LHBT-senteret.[20]

Rapport om antifeminisme i SkandinaviaRediger

I mars 2013 la Reform fram en rapport "Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme?"[21] både finansiert og laget i samarbeid med Nordisk ministerråd om "antifeminisme" i Norden. Rapporten er laget ut ifra et ekspertseminar som ble holdt 29. og 30. november 2012. Denne rapporten med de følgende tiltaksforslagene ble overlevert til statssekretær i BLD Ahmad Ghanizadeh som selv har vært med på å produsere rapporten, onsdagen 13. mars 2013.[22] Ingen av forslagene som følger blitt fulgt fra staten eller regjeringens side.[trenger referanse]

 • Antifeministisk trakassering og hatefulle ytringer må gjøres straffbart.
 • Lavterskeltjeneste for rapportering av trusler og trakassering må opprettes.
 • Årlige nasjonale kartlegginger av antifeminisme må gjennomføres.
 • Forskning om antifeminisme må prioriteres.
 • Arbeid for likestilling og antidiskriminering må bidra til utvidede normer for maskulinitet.
 • Tiltak for marginaliserte menn og gutter bør iverksettes.
 • Antifeminisme bør være en del av likestillingsombudenes virksomhetsområde.
 • Pressen må ivareta sitt ansvar.
 • Samarbeid mellom land og faggrupper må fortsette.
 • Tverrfaglig nordisk konferanse bør gjennomføres.

BidragsytereRediger

 • Ahmed Ghanizadeh
 • Are Saastad
 • Mattias Gardell
 • Ov Christian Norocel
 • Maria Sveland
 • Ásta Johansdottir
 • Cora Alexa Døving
 • Katariina Maakinen

På side 2 står det: "Anbefalingene i rapporten er utarbeidet av deltakerne, og fremsettes av bidragsyterne og Reform. Representanter fra det norske Likestillings- og diskrimineringsombudet(LDO) og danske Politiets Etterretningstjeneste(PET) har bidratt i de faglige diskusjonenepå ekspertseminaret, men har ikke tatt stilling til anbefalingene som fremsettes i heftet."

Shoaib Sultan skriver videre om hvem som står bak rapporten og hvordan den er blitt til: "29. og 30. november 2012 arrangerte Reform– Ressurssenter for menn et ekspertseminar om antifeminisme og ekstremisme. Seminaret ble organisert i samarbeid med Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet på oppdrag fra Nordisk ministerråd og Embetsmannskomiteen for likestilling (EK-JÄM). 25 eksperter fra alle de nordiske landene deltok, med kompetanse om spørsmål knyttet til høyreekstremisme, kjønn og maskulinitet, nettdebatt, rasisme, islamofobi og marginalisering. Dette seminaret danner grunnlaget for rapporten som foreligger. Rapporten oppsummerer diskusjonene og konklusjonene fra ekspertseminaret og gjengir innleggene."

Reaksjoner og omtaleRediger

Statssekretær Ghanizadeh som både var med på å skrive rapporten og mottok den sa dette om rapporten: "Jeg er veldig glad for den rapporten vi har fått i dag, som dokumenterer sentral ekspertise på feltet. Jeg ser frem til å lese de rådene som kommer frem i rapporten."[22]

Jonas Haugsvold skriver på document.no at rapporten handler om å dele verden opp i godt og ondt.[23]

Eystein Halle skriver på Minerva om rapporten som "Kjønnspolitisk kumbaya".[24]

Kjetil Rolness skriver i Dagbladet at rapporten "er en oppsiktsvekkende tynn, politisert røre av likt og ulikt, i sin helhet basert på guilt by association, og sterkt preget av svensk radikalfeminisme."[25]

KontroverserRediger

Bevilgninger til organisasjonen fra Barne- og likestillingsdepartementet førte i 2012 til Lysbakken-saken, som endte med at Audun Lysbakken måtte forlate regjeringen. Organisasjonen har blitt kritisert for å få mer penger enn alle kvinneorganisasjonene til sammen.[10][26][27][28] Kvinnegruppa Ottar har kritisert Reform for å normalisere prostitusjon og motarbeide norsk lov på feltet.[12] Tidligere stortingsrepresentant for SV Torild Skard har uttalt at «det er en helt skeiv fordeling. Menn får mer enn kvinner for å fremme likestilling. Reform får fire millioner årlig og har flere fulltidsansatte, mens kvinneorganisasjoner bare får noen få hundre tusen og må gjøre alt på frivillighetsbasis.»[9]

ReferanserRediger

 1. ^ http://www.nrk.no/norge/vil-straffe-antifeminisme-1.10946673
 2. ^ Lysbakken-vennens prosjekt kan miste pengestøtte, Dagbladet
 3. ^ Tilskuddsjungelen, DN.no
 4. ^ Frp-topp støtter horekunder, VG
 5. ^ Kast for fagfolk Arkivert 19. januar 2014 hos Wayback Machine., reform.no
 6. ^ «På nett med menn som kjøper sex: Analyse av diskusjonsforumet på www.sexhandel.no» i Prostitusjon i Norden. TemaNord 2008:604, Nordisk ministerråd, København
 7. ^ a b Om mannstelefonen, reform.no
 8. ^ Flere menn alvorlig deprimerte, nrk.no
 9. ^ a b c Likestillingsdepartementet gir mer til menn: Mannsorganisasjonen Reform får nesten dobbelt så mye som alle feministiske organisasjoner til sammen, Dagbladet
 10. ^ a b Lysbakken-saken: Menn stikker av med likestillingspengene Arkivert 26. mars 2012 hos Wayback Machine., Stavanger Aftenblad
 11. ^ - Et arbeidsuhell, Klassekampen
 12. ^ a b Penger til horekunder Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine., Klassekampen
 13. ^ Ga 13,5 millioner til stiftelse han selv har styrt, NRK
 14. ^ Her er tildelingene som fikk Lysbakken til å trekke seg, Aftenposten
 15. ^ Lysbakken ga millionstøtte til prosjekt ledet av nær venn, VG
 16. ^ Om sinnemestring Arkivert 19. januar 2014 hos Wayback Machine., reform.no
 17. ^ Om KAST Arkivert 19. januar 2014 hos Wayback Machine., reform.no
 18. ^ Om Kjærestevold, reform.no
 19. ^ Prop. 1 S (2012–2013), Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv. Arkivert 21. februar 2014 hos Wayback Machine.
 20. ^ Prop. 1 S (2012–2013), Kap. 846 Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv. Prop. 1 S (2012–2013), 4 Likestilling i budsjettet og oppfølging av aktivitets- og rapporteringspliktene Arkivert 21. februar 2014 hos Wayback Machine.
 21. ^ "Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreekstremisme?"
 22. ^ a b http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/bld/Nyheter-og-pressemeldinger/Nyheter/2013/vil-motarbeide-antifeminisme-og-hoyreeks.html?id=717120
 23. ^ http://www.document.no/2013/04/livet-i-demokratiet-2/
 24. ^ http://www.minervanett.no/kjonnspolitisk-kumbaya/
 25. ^ http://www.dagbladet.no/2013/03/22/kultur/debatt/lordagskommentaren/kjetil_rolness/26348198/
 26. ^ Menn får mye mer i driftstilskudd enn kvinnene, Ukeavisen Ledelse
 27. ^ Lysbakken ga 13,5 millioner til stiftelse han selv har styrt[død lenke], ABCNyheter
 28. ^ Likestillingsdepartementet gir mer til menn, Dagbladet

Siteringsfeil: <ref>-taggen i <references> med navnet «mannstelefonen» har ikke noe innhold.
Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «KAST» definert i <references> brukes ikke i teksten.
Siteringsfeil: <ref>-taggen med navnet «Kjarestevold» definert i <references> brukes ikke i teksten.