Reed-ventil

Reed-ventil er vanligvis i bruk i høytytende versjoner av to-taktsmotorer, hvor de kontrollerer luftblandingen til drivstoffet og dets adgang til veivhuset, og videre opp til stempelet. Reed-ventilene hjelper til å skape et overtrykk i veivkammeret, ettersom en 2-takter ikke har ventiler slik som en 4-takter har. Reed-ventilene begrenser flyten av gassene til én retning, åpner og lukker under skiftende press på hver sin side. Moderne versjoner består gjerne av fleksible metaller eller karbonfiber.

Reed-ventilen sitter mellom forgasseren og veivhuset.