Reduksjon (grammatikk)

grammatisk term

Reduksjon er en grammatisk term som beskriver prosessen der en vokal i trykklett stavelse blir slappere.

For eksempel blir det norrøne verbet bíta uttalt som bitə i mange dialekter i dag.

Autoritetsdata