Rederansvarsforsikring

Rederansvarsforsikring (engelsk: Protection and indemnity insurance, ofte forkortet til P&I) er en sjøforsikring som dekker forpliktelser overfor tredjepart og utgifter som oppstår ved å eie eller drive skip. Det sammenlignes ofte med vanlig ansvarsforsikring, i motsetning til andre typer sjøforsikring som skrog- og maskineriforsikring og krigsrisikoforsikring.

Rederansvarsforsikring tegnes hovedsakelig av skipsredere organisert i gjensidige selskaper, kjent som P&I-klubber.