Red (maritim)

Red (også kalt rei) fra tysk Reede, er en mer eller mindre åpen ankringsplass utenfor en havneby, ofte i forbindelse med en elvemunning.

Skip ankret utenfor Wangerooge, Nordsjøen.

Behovet for slike plasser var størst i seilskutetiden før 1900-tallet. Ved ugunstig vind kunne det være vanskelig å seile til kai, særlig når en også skulle overvinne elvestrøm. Derfor kastet en anker på reden til vinden ble bedre eller en fikk assistanse til varping. Reden kunne også fungere som midlertidig opphold der det var lite kaiplass og ofte benyttet av marinefartøyer.

Både laste- og cruiseskip ankrer opp på reden der havneanleggene ikke har kapasitet til å ta i mot store skip. Lasteskip lastes og losses da ved hjelp av prammer eller lektere og passasjerer tas til og fra land med tendere.

EtymologiRediger

Det tyske ordet "Reede" går tilbake til rēde eller reide ("forankring") hentet fra middeltysken i det 17. århundre i tysk skriveskrift. Se også likhet med nederlandske ree (eldre form: reede) og svenske røde. Den videre opprinnelsen til forankringens navn er uklart. På den ene siden kan rede i betydningen "sted hvor skipene er utstyrt" tilhøre stammen til midt-tysk, tilsvarende "klar, ferdig, gå". På den annen side, i form av "sted hvor skipene rir på bølgene foran havnen," kan det være et verb.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger