Recto og verso

(Omdirigert fra Recto)
Verso og recto
Recto og verso i en bok:
8 - recto
9 - verso

Recto og verso er begrep som betegner fram- og baksiden på skriftmateriale som papyrus, pergament, papir eller sedler. Tilsvarende begrep innen numismatikken er avers og revers.

RectoRediger

Ordet stammer fra det latinske rectus (rett) og betyr skriftmaterialets forside.

Fra begynnelsen ble begrepet brukt om innsiden av et sammenrullet papyrusark der man skrev teksten, i dag brukes begrepet først og fremst om de høyre sidene i en oppslått bok, altså sidene nummerert med oddetall.[1][2]

VersoRediger

Ordet stammer fra det latinske versus (omvendt) og betyr skriftmaterialets bakside.

Fra begynnelsen ble begrepet brukt om utsiden av et sammenrullet papyrusark som vanligvis ville være blankt (uten skrift), i dag brukes begrepet først og fremst om de venstre sidene i en oppslått bok, altså sidene nummerert med partall.[1][2]

ReferanserRediger