Recto og verso

(Omdirigert fra Recto)

Recto og verso er begrep som betegner fram- og baksiden på skriftmateriale som papyrus, pergament, papir eller sedler. Tilsvarende begrep innen numismatikken er avers og revers.

Verso og recto
Recto og verso i en bok:
8 - recto
9 - verso

RectoRediger

Ordet stammer fra det latinske rectus (rett) og betyr skriftmaterialets forside.

Fra begynnelsen ble begrepet brukt om innsiden av et sammenrullet papyrusark der man skrev teksten, i dag brukes begrepet først og fremst om de høyre sidene i en oppslått bok, altså sidene nummerert med oddetall.[1][2]

VersoRediger

Ordet stammer fra det latinske versus (omvendt) og betyr skriftmaterialets bakside.

Fra begynnelsen ble begrepet brukt om utsiden av et sammenrullet papyrusark som vanligvis ville være blankt (uten skrift), i dag brukes begrepet først og fremst om de venstre sidene i en oppslått bok, altså sidene nummerert med partall.[1][2]

ReferanserRediger